एकमेकांना भेटतांना कशा प्रकारे नमस्कार करावा ?

0 आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा

परस्परांना भेटतांना एकमेकांसमोर उभे राहून दोन्ही हातांची बोटे जुळवून अंगठ्यांची टोके स्वत:च्या अनाहतचक्राशी टेकवून नमस्कार करावा. असा नमस्कार केल्याने जिवात नम्रभावाचे संवर्धन होऊन ब्रह्मांडातील सात्त्विक लहरी जिवाच्या चार बोटांतून संक्रमित होऊन अंगठ्यातून शरिरात गेल्यामुळे जिवाचे अनाहतचक्र जागृत होते. यामुळे जिवाची आत्मशक्‍ती कार्यरत होते. तसेच परस्परांना नमस्कार केल्याने एकमेकांकडे आशीर्वादात्मक लहरींचे प्रक्षेपण होते. यामुळे दोघांनाही दोघांतील जागृत झालेल्या देवत्वाचा लाभ मिळण्यास मदत होते.'

संदर्भ : सनातन-निर्मित `धर्मशास्त्र असे का सांगते ?' या ग्रंथमालिकेतील भाग ३ `नमस्काराच्या योग्य पद्धती'


वाचा : Why 'Namaskar' and not a 'hand shake'?

.

0 आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा: