यज्ञ करणार्‍या व्यक्‍तीला नमस्कार करू नये ?

0 आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा
१. यज्ञ करणारी व्यक्‍ती ही बहुतेक वेळा स्वत:ला विशिष्ट फल प्राप्‍त होण्यासाठी यज्ञ करत असते. तिला नमस्कार केल्याने तिला मिळणार्‍या फळामधील काही भाग नमस्कार करणार्‍याला मिळतो. त्यामुळे यज्ञ करणार्‍या व्यक्‍तीला यज्ञाचा पूर्ण फायदा होत नाही.

२. यज्ञ करणार्‍या व्यक्‍तीची कुंडलिनीशक्‍ती जागृत झालेली असते. तिला नमस्कार केल्याने तिची एकाग्रता भंग होऊन तिच्या साधनेत खंड पडण्याचा संभव असतो.

३. यज्ञ करणार्‍या व्यक्‍तीला नमस्कार केल्याने तिचा अहं वाढून भाव कमी होऊ शकतो.

४. नमस्कार करणार्‍याची पात्रता कमी असल्यास त्याला नमस्कारातून मिळणारी शक्‍ती सहन न झाल्याने त्या शक्‍तीचा त्रास होऊ शकतो.

संदर्भ : सनातन-निर्मित `धर्म असे का सांगतो ?' या ग्रंथमालिकेतील भाग ३ `नमस्काराच्या योग्य पद्धती'

.

0 आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा: